Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

Wynagrodzenie z tytułu pracy nakładczej - podatek z Programem PITy 2012

Deklarację roczną złożymy zatem bez problemu, korzystając z aplikacji Program PITy 2012. Aby nasze rozliczenie PIT 2012 przebiegało sprawnie, pracodawca do końca lutego 2014 roku powinien nam dostarczyć PIT-11. Na jego podstawie podamy w naszej deklaracji kwotę uzyskanego przychodu. Powinniśmy sprawdzić, czy nakładca nie wliczył do naszego przychodu wartości dostarczonych nam surowców i materiałów pomocniczych. Jeśli na przykład kleimy w domu torebki, nie jest naszym przychodem wartość papieru lub kleju. Nakładca, czyli nasz pracodawca, nie może nas również obciążyć:

 • kosztami transportu
 • energii zużytej przy wykonywaniu pracy
 • konserwacji maszyn i urządzeń

Jeśli zwraca nam za to pieniądze, nie są one naszym przychodem i nie będziemy ich wpisywać w formularze PITy 2012. Warto zatem porównać zarobioną przez nas kwotę z kwotą wyszczególnioną przez nakładcę w PIT-11.

 

Na potrzeby deklaracji Pit 2012 nasz pracodawca powinien również odliczyć:

 • składki na nasze ubezpieczenie emerytalne(obowiązkowo)
 • składki chorobowe (w zależności od naszego wyboru)

Obowiązkowe składki na ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) od nakładcy to nasz przywilej w sytuacji, gdy praca nakładcza jest dla nas jedynym tytułem do ubezpieczeń.  Wynika to z jej  specyficznych cech. Chociaż praca nakładcza swoim charakterem przypomina pracę na umowę o dzieło (jest wykonywana z dala od siedziby pracodawcy, w wybranym przez pracownika czasie i rozliczana na podstawie konkretnych produktów), to jednocześnie ma cechy stałego zatrudnienia.

Wysokość składek wiąże się z wysokością wynagrodzenia, które nie powinno być zbyt niskie. Nakładca musi zadbać, aby przydzielić nam tyle pracy, byśmy mogli zarobić co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2014 roku w naszej deklaracji PIT37 musi się zatem pojawić kwota nie niższa niż 800 złotych brutto. Ustalenie i wypłacanie mniejszego wynagrodzenia zmusi urząd skarbowy do stwierdzenia, że zawarliśmy z nakładcą tak zwaną pozorną umowę o pracę nakładczą. Nie jest ona podstawą do odprowadzania obowiązkowych składek na ZUS. Chodzi tu o ochronę praw wykonawcy pracy nakładczej (zwanego popularnie chałupnikiem) oraz o nieuszczuplanie środków ZUS przeznaczonych na wypłatę emerytur i rent. Program PITy 2012, obliczając automatycznie wysokość należnego podatku oraz podstawę składek, od razu wykaże niewłaściwą kwotę wynagrodzenia.

Z kolei, jak już zostało wspomniane, przy pracy nakładczej, nawet będącej jedynym źródłem dochodów, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oznacza to, że nakładca przygotowując dla nas rozliczenie PIT 2012 nie odprowadzi za nas składek – musimy zrobić to sami. Warto pamiętać, że samo zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego nie jest podstawą do wypłacania zasiłków. Na zasiłek chorobowy możemy liczyć tylko w sytuacji, gdy w terminie opłacamy składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednocześnie emeryci i renciści wykonujący pracę nakładczą znajdują się w dokładnie odwrotnej sytuacji. Podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast składki na świadczenia emerytalne są dla nich dobrowolne. Warto sprawdzić pod tym kątem dostarczony przez nakładcę PIT-11, aby nasze Pity 2012 nie zawierały błędów.

Praca nakładcza ma zalety zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pozwala nakładcy obniżyć koszty pracy, nie tylko ze względu na możliwość odprowadzenia niższych składek, ale również na brak konieczności zapewnienia miejsca pracy. Praca nakładcza jest bowiem wykonywana przez tak zwanych chałupników w ich własnych domach. Z kolei wykonawca, swobodniej niż pracownik etatowy dysponując swoim czasem, korzysta z wielu przywilejów etatowca.

 • praca nakładcza – rozliczenie w programie pity 2012
 • wynagrodzenie za pracę nakładczą a rozliczenie PIT 2012
 • Pity 2012 za pracę nakładczą
 • obowiązki nakładcy a pit 2012
 • praca nakładcza na pit37

Świadczenia wypłacane przez Fundusz Pracy - PIT37 z Programem Pity 2012

Stosunek pracy powoduje, że co miesiąc pracodawca odprowadza w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To na nim też ciąży wyliczenie prawidłowej wysokości owych zaliczek. Rozliczenie roczne 2012 pracowników jest sporządzane na podstawie przesłanego uprzednio przez pracodawcę PIT-11. Formularz ten jest informacją podatkową, dotyczącą wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów w danym roku podatkowym. W formularzu tym wskazane są wysokości odprowadzonych podatków należnych i inne istotne informacje podatkowe. PIT-11 będzie stanowił podstawę wypełnienia formularza PIT-37. Można tego dokonać wykorzystując w praktyce Program Pity 2012. Jest to darmowy program komputerowy, dostępny w sieci internetowej.

Rozliczenie roczne z Programem Pity 2012 - PIT37 podatnika, który nie poniósł straty

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy uzyskiwali i rozliczali swoje przychody w roku podatkowym 2012 za pośrednictwem płatnika. Rozliczenie roczne 2012 na takim druku jest składane najczęściej przez pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, które zobowiązują pracodawcę do pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT37 można bez problemów wypełnić w programie komputerowym. Program PITy 2012 jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika.

Program Pity 2012 do pobrania - PIT-37 a zarobki z umowy o dzieło

Zarobki uzyskiwane przez podatnika w ramach umowy o dzieło uzasadniają zastosowanie w ramach rozliczenia rocznego deklaracji PIT-37. Pity 2012 przy użyciu takiego formularza dotyczą przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, w tym przypadku płatnikiem będzie zlecający wykonanie dzieła. To on oblicza i pobiera podatek od każdej zawartej umowy o dzieło. Podatnicy w takim przypadku uzyskują od płatnika informację o dochodach z danego roku podatkowego i opłaconych zaliczkach podatkowych na druku PIT11. Informacja ta jest podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT37, którą można wypełnić w programie komputerowym. Program Pity 2012 będzie przy tym dla podatnika nieocenioną pomocą.

Rozliczanie renty socjalnej na druku Pit37 z Programem Pity 2012

Dlatego składając zeznanie podatkowe za rok 2012, osoby otrzymujące rentę socjalną powinny wybrać formularz PIT-37. Ale zrobią to tylko wtedy, gdy oprócz renty osiągnęły też inne dochody lub na przykład chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. PIT-37 to najpopularniejszy druk zeznania podatkowego, obecny również w Programie Pity 2012. Informacje niezbędne do wypełnienia formularza dostarczy podatnikowi ZUS. W przypadku renty socjalnej jest on płatnikiem potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne 2012 za pośrednictwem płatnika powinno być dokonane właśnie na formularzu PIT-37.

Można rozliczyć się razem na PIT37, gdy małżonek podatnika nie ma uprawnień do tego formularza?

Artykuł 45 ustawy mówi, że podatnicy składają w urzędzie skarbowym zeznanie zgodne z ustalonym wzorem. Warto zapoznać się z broszurą opisującą sposób wypełniania deklaracji podatkowej na formularzu PIT-37. Czytamy w niej m. in., że ta forma zeznania podatkowego przewidziana jest dla osób, które uzyskały przychody za pośrednictwem płatnika. Zatem jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, nie mogą rozliczyć się wspólnie na PIT37. Jednak składając Pity 2012 muszą pamiętać, że w tym przypadku mogą rozliczyć się wspólnie na przeznaczonym dla przedsiębiorców PIT-36.

Czy pracując dorywczo mogę rozliczyć się na PIT37? PITy 2012 Program z PIT37 do pobrania

Rozliczenie PIT 2012 powinno obejmować wszystkie dochody uzyskiwane przez podatnika w roku podatkowym, ze źródeł opodatkowanych w Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzi to problem, jak opodatkować i rozliczyć dochody z pracy dorywczej. Dochody z pracy dorywczej są bowiem klasyfikowane w obrębie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście, a więc z tytułu wykonywania usług na podstawie:

 • Umów o dzieło,
 • Umów zlecenia,
 • Stypendiów sportowych itp.

Jaki wybrać formularz PIT 2012?