Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

Świadczenia wypłacane przez Fundusz Pracy - PIT37 z Programem Pity 2012

Stosunek pracy powoduje, że co miesiąc pracodawca odprowadza w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To na nim też ciąży wyliczenie prawidłowej wysokości owych zaliczek. Rozliczenie roczne 2012 pracowników jest sporządzane na podstawie przesłanego uprzednio przez pracodawcę PIT-11. Formularz ten jest informacją podatkową, dotyczącą wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów w danym roku podatkowym. W formularzu tym wskazane są wysokości odprowadzonych podatków należnych i inne istotne informacje podatkowe. PIT-11 będzie stanowił podstawę wypełnienia formularza PIT-37. Można tego dokonać wykorzystując w praktyce Program Pity 2012. Jest to darmowy program komputerowy, dostępny w sieci internetowej.

 

Co rozlicza się w PIT-37?

PIT 2012 sporządzany jest na druku PIT-37 w momencie, gdy podatnik uzyskuje przychody, które rozliczane są za pośrednictwem płatnika. Na druku tym rozliczają się pracownicy, zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów zlecenie. Wszystkie inne umowy cywilnoprawne, które narzucają na pracodawcę konieczność obliczenia i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, również będą rozliczane w ramach formularza PIT 37. Deklaracja ta umożliwia zastosowanie preferencji podatkowej – czyli rozliczenia łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pozwala też na wykorzystanie przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń podatkowych.

Świadczenia z Funduszu Pracy

PIT37 jest też odpowiednim drukiem dla podatników, którzy w ciągu roku podatkowego pozyskiwali dochody z Funduszu Pracy. Podobnie dzieje się, jeśli udziałem podatników były świadczenia wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podatnicy mogą po spełnieniu odpowiednich warunków uzyskać z Funduszu Pracy następujące świadczenia:

 • Zasiłek dla bezrobotnych,
 • Stypendium absolwenckie w okresie odbywania szkolenia zawodowego lub stażu, na który zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • Świadczenia przedemerytalne,
 • Zasiłek przedemerytalny.

Wszystkie te świadczenia z Funduszu Pracy muszą zostać rozliczone w ramach deklaracji rocznej. Rozliczenie roczne 2012 podatnika, który pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym świadczenia z Funduszu Pracy, może zostać wypełnione z wykorzystaniem darmowej aplikacji program PITy 2012. PIT37, który jest właściwym drukiem rozliczenia w takim przypadku, zostanie wskazany przez program komputerowy po podaniu przez podatnika podstawowych danych dotyczących uzyskiwanych przez niego dochodów i ich źródeł.

 • Program Pity 2012 a świadczenia z Funduszu Pracy
 • PIT 2012 rozliczy świadczenia z Funduszu Pracy
 • PIT37 i świadczenia z Funduszu Pracy
 • rozliczenie roczne 2012  dla osób ze świadczeniem z Funduszu Pracy
 • pit 37 do bezpłatnego pobrania program pity 2012

Rozliczenie roczne z Programem Pity 2012 - PIT37 podatnika, który nie poniósł straty

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy uzyskiwali i rozliczali swoje przychody w roku podatkowym 2012 za pośrednictwem płatnika. Rozliczenie roczne 2012 na takim druku jest składane najczęściej przez pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, które zobowiązują pracodawcę do pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT37 można bez problemów wypełnić w programie komputerowym. Program PITy 2012 jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika.

Program Pity 2012 do pobrania - PIT-37 a zarobki z umowy o dzieło

Zarobki uzyskiwane przez podatnika w ramach umowy o dzieło uzasadniają zastosowanie w ramach rozliczenia rocznego deklaracji PIT-37. Pity 2012 przy użyciu takiego formularza dotyczą przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, w tym przypadku płatnikiem będzie zlecający wykonanie dzieła. To on oblicza i pobiera podatek od każdej zawartej umowy o dzieło. Podatnicy w takim przypadku uzyskują od płatnika informację o dochodach z danego roku podatkowego i opłaconych zaliczkach podatkowych na druku PIT11. Informacja ta jest podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT37, którą można wypełnić w programie komputerowym. Program Pity 2012 będzie przy tym dla podatnika nieocenioną pomocą.

PITy 2012 Program a PIT37 w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość preferencyjnego rozliczenia podatkowego na druku PIT 2012. Muszą jednak spełnić przy tym założenia ustawowe. Takie rozliczenie PIT 2012 niesie za sobą korzyści finansowe dla podatnika. Podatek należny fiskusowi wyliczony z deklaracji złożonej jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie zwykle niższy, niż w przypadku rozliczenia PIT 2012 w normalnym trybie. PITy 2012 Program umożliwi rozliczenie podatkowe z zastosowaniem takiej preferencji.

Wynagrodzenie z tytułu pracy nakładczej - podatek z Programem PITy 2012

Deklarację roczną złożymy zatem bez problemu, korzystając z aplikacji Program PITy 2012. Aby nasze rozliczenie PIT 2012 przebiegało sprawnie, pracodawca do końca lutego 2014 roku powinien nam dostarczyć PIT-11. Na jego podstawie podamy w naszej deklaracji kwotę uzyskanego przychodu. Powinniśmy sprawdzić, czy nakładca nie wliczył do naszego przychodu wartości dostarczonych nam surowców i materiałów pomocniczych. Jeśli na przykład kleimy w domu torebki, nie jest naszym przychodem wartość papieru lub kleju. Nakładca, czyli nasz pracodawca, nie może nas również obciążyć:

 • kosztami transportu
 • energii zużytej przy wykonywaniu pracy
 • konserwacji maszyn i urządzeń

Jeśli zwraca nam za to pieniądze, nie są one naszym przychodem i nie będziemy ich wpisywać w formularze PITy 2012. Warto zatem porównać zarobioną przez nas kwotę z kwotą wyszczególnioną przez nakładcę w PIT-11.

Rozliczanie renty socjalnej na druku Pit37 z Programem Pity 2012

Dlatego składając zeznanie podatkowe za rok 2012, osoby otrzymujące rentę socjalną powinny wybrać formularz PIT-37. Ale zrobią to tylko wtedy, gdy oprócz renty osiągnęły też inne dochody lub na przykład chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. PIT-37 to najpopularniejszy druk zeznania podatkowego, obecny również w Programie Pity 2012. Informacje niezbędne do wypełnienia formularza dostarczy podatnikowi ZUS. W przypadku renty socjalnej jest on płatnikiem potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne 2012 za pośrednictwem płatnika powinno być dokonane właśnie na formularzu PIT-37.

Można rozliczyć się razem na PIT37, gdy małżonek podatnika nie ma uprawnień do tego formularza?

Artykuł 45 ustawy mówi, że podatnicy składają w urzędzie skarbowym zeznanie zgodne z ustalonym wzorem. Warto zapoznać się z broszurą opisującą sposób wypełniania deklaracji podatkowej na formularzu PIT-37. Czytamy w niej m. in., że ta forma zeznania podatkowego przewidziana jest dla osób, które uzyskały przychody za pośrednictwem płatnika. Zatem jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, nie mogą rozliczyć się wspólnie na PIT37. Jednak składając Pity 2012 muszą pamiętać, że w tym przypadku mogą rozliczyć się wspólnie na przeznaczonym dla przedsiębiorców PIT-36.