Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

PITy 2012 Program a PIT37 w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość preferencyjnego rozliczenia podatkowego na druku PIT 2012. Muszą jednak spełnić przy tym założenia ustawowe. Takie rozliczenie PIT 2012 niesie za sobą korzyści finansowe dla podatnika. Podatek należny fiskusowi wyliczony z deklaracji złożonej jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie zwykle niższy, niż w przypadku rozliczenia PIT 2012 w normalnym trybie. PITy 2012 Program umożliwi rozliczenie podatkowe z zastosowaniem takiej preferencji.

 

Dla kogo ułatwienie w rozliczeniu?

Preferencyjne rozliczenie podatkowe jako osoba samotnie wychowująca dziecko dostępne jest dla rodzica lub opiekuna dziecka. Może on być:

 • Panną,
 • Kawalerem,
 • Wdową,
 • Wdowcem,
 • Rozwódką,
 • Rozwodnikiem,
 • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację,
 • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, o ile jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Nie ma znaczenia, czy powyższy warunek był spełniany przez podatnika przez cały rok podatkowy, czy przez pewien okres czasu w roku podatkowym.

Jaki podatek od deklaracji podatkowej złożonej z dzieckiem?

Jeśli podatnik spełnia warunki ku temu, aby jego rozliczenie na druku PIT 37 lub innych drukach PITy 2012 mogło być rozliczeniem preferencyjnym, jako deklaracja złożona przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w inny sposób oblicza podatek roczny. Preferencja polega na tym, że podatnik zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów.

 • PITy 2012 Program rozliczy osobę samotnie wychowującą dziecko
 • PITy 2012 Program a osoby samotnie wychowujące dziecko
 • rozliczenie PIT 2012 dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PITy 2012 i preferencje podatkowe
 • PIT37 osoby samotnie wychowującej dziecko

Na podstawie jakich dokumentów wypełniam PIT37? PITy 2012 Program z wykazem formularzy podatkowych

Rozliczenie roczne 2012 dokonywane jest na druku PIT-37, jeśli przychody podatnika są rozliczane i uzyskiwane za pośrednictwem płatników. Najczęściej druk PIT37 wykorzystują do rozliczenia pracownicy, zleceniobiorcy i osoby, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. PIT2012 na druku PIT37 można szybko i wygodnie wypełnić w PITy 2012 Programie. Pozwoli on na bezbłędne rozliczenie podatkowe podatnika.

Czy PIT-37 składają tylko osoby rozliczane za pośrednictwem płatnika? Odpowiedzi w PITy 2012 Programie do pobrania

Nie ulega wątpliwości, iż PIT-37 jest najpowszechniejszym formularzem podatkowym. Na jego kartach swoje rozliczenie pit 2012 składają ci podatnicy, którzy czerpią dochody z umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło. Są to najczęstsze sposoby na zarabianie pieniędzy, tak więc nie można się dziwić, iż lwia część podatników nie może pominąć wspomnianego druku. Jakkolwiek w zależności od konkretnych kontekstów podatkowych, do tego właśnie druku – możemy dodawać różnego rodzaju załączniki, o ile zachodzi takowa potrzeba i uzasadnienia prawne.

PIT-37 po terminie - konsekwencje spóźnienia a terminowe deklaracje z PITy 2012 Programem do pobrania

W przypadku rozliczeń z urzędami państwowymi, obowiązują nas ustalone odgórnie w odrębnych przepisach i ustawach terminy na składanie różnego rodzaju zeznań, wyjaśnień, czy informacji.

Podobnie rzecz się ma w przypadku druków podatkowych PITy 2012. Na coroczne rozliczenie z fiskusem mamy bowiem czas do 30 kwietnia danego roku. Podany termin jest   nieprzekraczalny, co oznacza dla nas tyle, że w przypadku złożenia naszego druku rozliczenie Pit 2012 po tym terminie, urząd skarbowy ma prawo nałożyć na nas karę. W zależności od naszego opóźnienia, nałożona na nas może być kara grzywny, bądź konieczność złożenia wyjaśnień, lecz w każdym z tych przypadków – ważnym jest wykazanie tak zwanego czynnego żalu i natychmiastowe złożenie zaległych druków PITy 2012. Wówczas mamy szansę na łagodniejszy wymiar kary.

Program Pity 2012 do pobrania - PIT-37 a zarobki z umowy o dzieło

Zarobki uzyskiwane przez podatnika w ramach umowy o dzieło uzasadniają zastosowanie w ramach rozliczenia rocznego deklaracji PIT-37. Pity 2012 przy użyciu takiego formularza dotyczą przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, w tym przypadku płatnikiem będzie zlecający wykonanie dzieła. To on oblicza i pobiera podatek od każdej zawartej umowy o dzieło. Podatnicy w takim przypadku uzyskują od płatnika informację o dochodach z danego roku podatkowego i opłaconych zaliczkach podatkowych na druku PIT11. Informacja ta jest podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT37, którą można wypełnić w programie komputerowym. Program Pity 2012 będzie przy tym dla podatnika nieocenioną pomocą.

Rozliczenie roczne z Programem Pity 2012 - PIT37 podatnika, który nie poniósł straty

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy uzyskiwali i rozliczali swoje przychody w roku podatkowym 2012 za pośrednictwem płatnika. Rozliczenie roczne 2012 na takim druku jest składane najczęściej przez pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, które zobowiązują pracodawcę do pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT37 można bez problemów wypełnić w programie komputerowym. Program PITy 2012 jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika.

Świadczenia wypłacane przez Fundusz Pracy - PIT37 z Programem Pity 2012

Stosunek pracy powoduje, że co miesiąc pracodawca odprowadza w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To na nim też ciąży wyliczenie prawidłowej wysokości owych zaliczek. Rozliczenie roczne 2012 pracowników jest sporządzane na podstawie przesłanego uprzednio przez pracodawcę PIT-11. Formularz ten jest informacją podatkową, dotyczącą wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów w danym roku podatkowym. W formularzu tym wskazane są wysokości odprowadzonych podatków należnych i inne istotne informacje podatkowe. PIT-11 będzie stanowił podstawę wypełnienia formularza PIT-37. Można tego dokonać wykorzystując w praktyce Program Pity 2012. Jest to darmowy program komputerowy, dostępny w sieci internetowej.