Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

Na podstawie jakich dokumentów wypełniam PIT37? PITy 2012 Program z wykazem formularzy podatkowych

Rozliczenie roczne 2012 dokonywane jest na druku PIT-37, jeśli przychody podatnika są rozliczane i uzyskiwane za pośrednictwem płatników. Najczęściej druk PIT37 wykorzystują do rozliczenia pracownicy, zleceniobiorcy i osoby, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. PIT2012 na druku PIT37 można szybko i wygodnie wypełnić w PITy 2012 Programie. Pozwoli on na bezbłędne rozliczenie podatkowe podatnika.

 

Najważniejsze informacje o PIT37

PIT37 jest prostą deklaracją podatkową, najczęściej wykorzystywaną przez pracowników, która umożliwia zastosowanie preferencji podatkowych, w postaci wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Rozliczenie roczne 2012 na druku PIT37 pozwala również na skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych. Podstawą do wypełnienia takiej deklaracji podatkowej jest informacja PIT11, którą najczęściej przekazuje pracodawca.

Czym jest PIT11?

PIT11 jest informacją podatkową o dochodach podatnika, sporządzaną przez płatnika podatku dochodowego. Taka informacja musi zostać złożona do Urzędu Skarbowego i przekazana podatnikowi do końca lutego 2014 roku w deklaracjach za rok 2012. Pracodawca może przekazać pracownikowi PIT11 osobiście, albo wysłać go listem poleconym. W przypadku zleceniobiorców, PIT11 należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną. Informacje zawarte w PIT-11 są przenoszone następnie do deklaracji PIT-37, która trafić powinna do Urzędu Skarbowego, jako roczne rozliczenie podatnika, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Jeśli płatnik podatku samodzielnie rozlicza podatek za podatnika w danym roku podatkowym, na formularzu PIT-40 lub PIT-40A, nie musi dodatkowo wysyłać PIT11.

Deklaracja PIT-8C

Niejednokrotnie w deklaracji PIT-37 podatnik musi ująć dochody pochodzące z innych źródeł, na przykład związane z uzyskaną nagrodą. Takie dochody zostają wyszczególnione w deklaracji PIT-8C, którą płatnik podatku dochodowego składa do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podobnie jak informację PIT 11. Oba formularze można wypełnić w programie PITy 2012.

Deklaracja PIT8c powinna trafić po jednym egzemplarzu do podatnika oraz do Urzędu Skarbowego.

PIT8C znajduje zastosowanie w przypadku uzyskiwania przez podatnika za pośrednictwem płatnika dochodów pochodzących z:

 • Giełdy,
 • Z tytułu kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,
 • Z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek,
 • Stypendiów,
 • Dotacji,
 • Dopłat,
 • Nagród i innych nieodpłatnych świadczeń, które jednak nie są zaliczane do przychodów określonych jako ze stosunku pracy i pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście oraz działalności gospodarczej,
 • Alimentów.
 • PITy 2012 Program a PIT37
 • PITy 2012 Program rozliczy PIT37
 • PIT37 na podstawie PIT11
 • PIT11 informacją podatkową do wypełnienia PIT37
 • PIT-8C – dla kogo?
 • rozliczenie roczne 2012 na druku PIT37
 • PIT2012  pracowników

Czy PIT-37 składają tylko osoby rozliczane za pośrednictwem płatnika? Odpowiedzi w PITy 2012 Programie do pobrania

Nie ulega wątpliwości, iż PIT-37 jest najpowszechniejszym formularzem podatkowym. Na jego kartach swoje rozliczenie pit 2012 składają ci podatnicy, którzy czerpią dochody z umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło. Są to najczęstsze sposoby na zarabianie pieniędzy, tak więc nie można się dziwić, iż lwia część podatników nie może pominąć wspomnianego druku. Jakkolwiek w zależności od konkretnych kontekstów podatkowych, do tego właśnie druku – możemy dodawać różnego rodzaju załączniki, o ile zachodzi takowa potrzeba i uzasadnienia prawne.

PIT-37 po terminie - konsekwencje spóźnienia a terminowe deklaracje z PITy 2012 Programem do pobrania

W przypadku rozliczeń z urzędami państwowymi, obowiązują nas ustalone odgórnie w odrębnych przepisach i ustawach terminy na składanie różnego rodzaju zeznań, wyjaśnień, czy informacji.

Podobnie rzecz się ma w przypadku druków podatkowych PITy 2012. Na coroczne rozliczenie z fiskusem mamy bowiem czas do 30 kwietnia danego roku. Podany termin jest   nieprzekraczalny, co oznacza dla nas tyle, że w przypadku złożenia naszego druku rozliczenie Pit 2012 po tym terminie, urząd skarbowy ma prawo nałożyć na nas karę. W zależności od naszego opóźnienia, nałożona na nas może być kara grzywny, bądź konieczność złożenia wyjaśnień, lecz w każdym z tych przypadków – ważnym jest wykazanie tak zwanego czynnego żalu i natychmiastowe złożenie zaległych druków PITy 2012. Wówczas mamy szansę na łagodniejszy wymiar kary.

PIT-37 - formularz i druk rocznej deklaracji podatkowej

Czy każdy podatnik rozlicza się z fiskusem na druku PIT-37?

PIT-37 jest drukiem, który wypełnia podatnik, a następnie składa do właściwego Urzędu Skarbowego, w ramach corocznej deklaracji podatkowej.

PIT-37 – mimo że najbardziej znany ze wszystkich formularzy PITy 2012 – nie jest jednakże przeznaczony dla wszystkich podatników. Jeżeli w roku podatkowym 2012 osiągałeś dochody z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, oznacza to, że rozliczasz się za pośrednictwem płatnika. W takiej sytuacji – obowiązuje Cię właśnie formularz PIT-37. Wypełnisz go, posiłkując się informacjami, które otrzymasz najpierw od pracodawcy w postaci formularza PIT-11.

Aby dane z formularza PIT-11 prawidłowo wprowadzić do druku PIT-37, możesz zainstalować na swoim komputerze bezpłatną aplikację pod tytułem program PITy 2012. Aplikacja ta jest wyposażona w kompletny zbiór wszystkich formularzy podatkowych, jakimi są PITy 2012. Możesz wybrać spośród nich formularz PIT-37 i – bazując na informacjach zawartych w Twoim PIT-11 – przystąpisz wówczas do samodzielnego wypełniania rocznego zobowiązania podatkowego na druku PIT-37.

PITy 2012 Program a PIT37 w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość preferencyjnego rozliczenia podatkowego na druku PIT 2012. Muszą jednak spełnić przy tym założenia ustawowe. Takie rozliczenie PIT 2012 niesie za sobą korzyści finansowe dla podatnika. Podatek należny fiskusowi wyliczony z deklaracji złożonej jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie zwykle niższy, niż w przypadku rozliczenia PIT 2012 w normalnym trybie. PITy 2012 Program umożliwi rozliczenie podatkowe z zastosowaniem takiej preferencji.

Program Pity 2012 do pobrania - PIT-37 a zarobki z umowy o dzieło

Zarobki uzyskiwane przez podatnika w ramach umowy o dzieło uzasadniają zastosowanie w ramach rozliczenia rocznego deklaracji PIT-37. Pity 2012 przy użyciu takiego formularza dotyczą przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, w tym przypadku płatnikiem będzie zlecający wykonanie dzieła. To on oblicza i pobiera podatek od każdej zawartej umowy o dzieło. Podatnicy w takim przypadku uzyskują od płatnika informację o dochodach z danego roku podatkowego i opłaconych zaliczkach podatkowych na druku PIT11. Informacja ta jest podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT37, którą można wypełnić w programie komputerowym. Program Pity 2012 będzie przy tym dla podatnika nieocenioną pomocą.

Rozliczenie roczne z Programem Pity 2012 - PIT37 podatnika, który nie poniósł straty

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy uzyskiwali i rozliczali swoje przychody w roku podatkowym 2012 za pośrednictwem płatnika. Rozliczenie roczne 2012 na takim druku jest składane najczęściej przez pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, które zobowiązują pracodawcę do pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT37 można bez problemów wypełnić w programie komputerowym. Program PITy 2012 jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika.