Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

Czy z pracy na umowę-zlecenie mogę rozliczyć się na PIT37 - Częste pytania o PITy 2014

Podatnicy często mają wątpliwości, czy każdy rodzaj zarobkowania rodzi konieczność rozliczania z fiskusem? Wiele osób zastanawia się także , czy forma posiadanej umowy z pracodawcą /zleceniodawcą ma realny wpływ na rodzaj formularza podatkowego?

Tutaj z pomocą przychodzi jak zwykle niezawodny PITy 2013 Program, który informuje, iż rodzaj posiadanej umowy z płatnikiem (pracodawcą) nie ma wielkiego znaczenia. Istotny jest wybór opodatkowania. Domyślnym rodzajem opodatkowania zawsze będą zasady ogólne. Jeśli podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą a dodatkowo jest zatrudniony u innego przedsiębiorcy, to ma możliwość wyboru opodatkowania - w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych.

 

PIT37 wypełniany jest wtedy, gdy podatnik notuje różnego rodzaju odliczenia (ulgi podatkowe) a także wykazuje dochody wynikające z umowy o pracę, umowy zlecenie lub o dzieło. Druk ten jest tak samo popularny jak formularz PIT36. Niezależnie od rodzaju spisanej umowy pomiędzy podatnikiem a płatnikiem, rozliczenie PIT 2013 jest obowiązkowe.

PIT37 nie jest skomplikowanym drukiem, ale zawsze warto skorzystać z PITy 2013 Program który na aktywnych formularzach automatycznie podliczy tabele, zaokrągli sumy. Pamiętajmy jednak, iż to podatnik jest całkowicie odpowiedzialny na swoje rozliczenie PIT 2013. Warto je wypełniać z należytą uwagą. 

  • Wypełnij w łatwy sposób PIT37
  • PITy 2014 Program rozliczy PIT-37
  • rozliczenie PIT 2014 na zasadach ogólnych
  • zasady ogólne i PIT37
  • PITy 2014 Program z ulgami dla podatników
  • złóż na czas swoje rozliczenie PIT 2014

Czy PIT-36L pozbawia mnie prawa do ulgi remontowej w PIT-37 - w ramach rozliczeń PITy 2014 składam dwa zeznania podatkowe

Ulga remontowa już pewien czas temu została wykreślona z katalogu ulg i odliczeń, z jakich mogą korzystać polscy podatnicy, składając swoje zeznanie pit 2013. Niemniej ulgi budowlane, które obowiązywały w latach ubiegłych, również można uwzględnić niekiedy w ramach rozliczenia PITy 2013. Dzieje się tak dlatego, że wielu podatników nabyło prawo do ulgi budowlanej w latach ubiegłych i może ją w dalszym ciągu odliczać. Pomocny w tym okaże się niewątpliwie PITy 2013 program, który wskaże, kto może skorzystać z ulgi remontowej, a kiedy będzie to niemożliwe.

Podstawowe zasady zastosowania ulgi budowlanej

Zeznanie pit 2014 polskiego podatnika będzie mogło uwzględniać ulgę budowlaną nabytą w latach ubiegłych, z takich tytułów jak:

  • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (stąd nazwa ulgi remontowej),
  • Spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej,
  • Spłata kredytu z odsetkami z lat 1992-1993 przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Czy PIT 2014 emeryta ma prawo być sporządzony na druku PIT37

Emeryci uzyskujący świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uzyskują w kolejnym roku podatkowym informację podatkową na druku PIT-40A, która stanowi podstawę ich rozliczenia. Zeznania podatkowe PITy 2013 emerytów mogą być składane przez nich samodzielnie, choć deklaracja PIT-40A złożona przez ZUS do Urzędu Skarbowego, jest wystarczająca. Emeryt nie może jednak za jej pośrednictwem rozliczyć innych dochodów osiągniętych w roku podatkowym, ani skorzystać z ulg czy preferencji podatkowych. Program pity 2013 wskazuje, że samodzielne rozliczenie podatkowe emeryta może być dokonywane na druku PIT-36 lub PIT-37.

Należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - podatek na PIT37 z Programem PITy 2012

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zapewnia wypłatę wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą dla pracowników, jeśli zaistnieje niewypłacalność po stronie pracodawcy. Fundusz zasilany jest ze składek opłacanych przez pracodawców w Polsce. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też PITy 2012 osób uzyskujących należności z funduszu muszą je uwzględniać. Program Pity 2012 pomoże w prawidłowym ich rozliczeniu.

Dochody z kontraktów menadżerskich - PIT-37 a PITy 2014 Program

Jedną z form zatrudnienia jest zatrudnienie w oparciu o kontrakty menadżerskie. Dochody z kontraktów menadżerskich dostarczają niejednemu z podatników wiele problemów i kłopotów. Jak sobie z nimi poradzić?

Z pozoru wydawać by się mogło, że rozliczenie dochodów osiągniętych w ramach kontraktu menadżerskiego jest sprawą dość prostą. Niemniej jednak w praktyce, sprawa jest bardziej skomplikowana. Wszystko za sprawą interpretacji podatkowych. Zanim jednak zastanowimy się, na jakim druku podatkowym pity 2014 mamy rozliczyć tego rodzaju dochodów, warto zastanowić się nad tym, czym jest kontrakt menadżerski i jakiego rodzaju usługi obejmuje.

Czym jest kontrakt menadżerski?

Dochody z kontraktów menadżerskich to dochody osiągane w ramach tak zwanej umowy o zarządzanie. Umowa tego typu jest umową cywilnoprawną nienazwaną. W jej ramach przekazywane jest danej osobie, czy też podmiotowi gospodarczemu zarządzanie firmą. Celem współpracy w ramach tej umowy jest oczywiście wypracowanie zysków dla firmy, dla której dana jednostka jest zatrudniona. Co prawda rozliczenie roczne 2014 z dochodów dokonywane jest jako rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej osobiście, nie mniej jednak najczęściej menadżerowie prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czy dochody z dwóch etatów mogę rozliczyć na jednym druku PIT37 - PITy 2014 Program do pobrania z kompletem druków

Pozyskiwanie dochodów za pośrednictwem płatnika w danym roku podatkowym, zobowiązuje podatnika do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z zastosowaniem deklaracji PIT-37. Rozliczenie PIT 2014 sporządzane jest w takiej sytuacji na podstawie przesłanej przez płatnika podatku dochodowego informacji podatkowej PIT-11. PITy 2014 Program pomoże w prawidłowym sporządzeniu deklaracji podatkowej każdego pracownika pracującego na etacie.

Korzyści dla podatnika wynikające z rozliczenia na druku PIT 37 - PITy 2014 Program z kompletem druków

Rozliczając się na zasadach ogólnych, zachowujemy prawo do wszelkich ulg podatkowych, z czego nie mogą na przykład cieszyć się tak zwani „liniowcy”. Wielu podatników, a także i ekspertów z tematyki podatkowej i skarbowej, pozostaje zdania, iż PITy 2014 program ułatwia sprawę. Aplikacja w prosty i jasny sposób przeprowadza nas przez skomplikowane na pozór tabele zeznania podatkowego.