Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

Czy PIT-36L pozbawia mnie prawa do ulgi remontowej w PIT-37 - w ramach rozliczeń PITy 2014 składam dwa zeznania podatkowe

Ulga remontowa już pewien czas temu została wykreślona z katalogu ulg i odliczeń, z jakich mogą korzystać polscy podatnicy, składając swoje zeznanie pit 2013. Niemniej ulgi budowlane, które obowiązywały w latach ubiegłych, również można uwzględnić niekiedy w ramach rozliczenia PITy 2013. Dzieje się tak dlatego, że wielu podatników nabyło prawo do ulgi budowlanej w latach ubiegłych i może ją w dalszym ciągu odliczać. Pomocny w tym okaże się niewątpliwie PITy 2013 program, który wskaże, kto może skorzystać z ulgi remontowej, a kiedy będzie to niemożliwe.

Podstawowe zasady zastosowania ulgi budowlanej

Zeznanie pit 2014 polskiego podatnika będzie mogło uwzględniać ulgę budowlaną nabytą w latach ubiegłych, z takich tytułów jak:

  • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (stąd nazwa ulgi remontowej),
  • Spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej,
  • Spłata kredytu z odsetkami z lat 1992-1993 przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
 

Niestety, nie wszystkie rozliczenia PITy 2014 będą umożliwiały zastosowanie ulgi remontowej i obniżenie za jej pomocą podatku dochodowego do zapłaty na rzecz fiskusa. Niewątpliwie, taką możliwość daje rozliczenie roczne PIT-37. PITy 2014 program wskazuje, że formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Czy jednak w takim przypadku, w którym jednocześnie z pracą na etacie podatnik uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, również będzie mógł zastosować ulgę remontową w PIT-37?

Dwa druki PIT

Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody z pracy na etacie, oraz z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, będzie zobowiązany do złożenia we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym dwa druki PIT. Rozliczenia PITy 2014 w takim przypadku zostaną dokonane na drukach PIT-36 dla dochodów z pracy na etacie i na druku PIT-36L dla dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.

Zeznanie pit 2014 dokonywane wyłącznie na druku PIT-36L – wykluczałoby możliwość zastosowania ulgi remontowej, ponieważ podatek liniowy nie pozwala podatnikom na skorzystanie w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulg i odliczeń podatkowych, ani z preferencyjnego rozliczenia – razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy jest korzystnym sposobem opodatkowania działalności gospodarczej, ale jednocześnie wyklucza stosowanie ulg i preferencji podatkowych, o ile podatnik nie osiąga przychodów z innych źródeł, np. z pracy na etacie czy zleceń, z których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. 

  • rozliczenia PITy 2014 na druku PIT-36L
  • rozliczenia PITy 2014 z ulgą remontową
  • PITy 2014 program i ulgi podatkowe
  • zeznanie pit 2014 a podatek liniowy

Czy PIT 2014 emeryta ma prawo być sporządzony na druku PIT37

Emeryci uzyskujący świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uzyskują w kolejnym roku podatkowym informację podatkową na druku PIT-40A, która stanowi podstawę ich rozliczenia. Zeznania podatkowe PITy 2013 emerytów mogą być składane przez nich samodzielnie, choć deklaracja PIT-40A złożona przez ZUS do Urzędu Skarbowego, jest wystarczająca. Emeryt nie może jednak za jej pośrednictwem rozliczyć innych dochodów osiągniętych w roku podatkowym, ani skorzystać z ulg czy preferencji podatkowych. Program pity 2013 wskazuje, że samodzielne rozliczenie podatkowe emeryta może być dokonywane na druku PIT-36 lub PIT-37.

Należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - podatek na PIT37 z Programem PITy 2012

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zapewnia wypłatę wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą dla pracowników, jeśli zaistnieje niewypłacalność po stronie pracodawcy. Fundusz zasilany jest ze składek opłacanych przez pracodawców w Polsce. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też PITy 2012 osób uzyskujących należności z funduszu muszą je uwzględniać. Program Pity 2012 pomoże w prawidłowym ich rozliczeniu.

PIT-37 - szczegółowe informacje dla rozliczających się za rok 2012 - dla kogo ten druk jest przeznaczony?

Formularz Pit 2012 powinien być ściśle dobrany do typu dochodów osiąganych przez podatnika i rodzaju ich opodatkowania. Jeśli podatnik osiągał w poprzednim roku podatkowym przychody za pośrednictwem płatników, którzy byli zobowiązani do odprowadzenia od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas właściwą deklaracją będzie PIT-37. Rozliczenie Pit 2012 na druku PIT-37 złoży na pewno pracownik etatowy, zleceniobiorca i każdy inny pracownik, który uzyskiwał wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, a ten był zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku. PITy 2012 Program umożliwi proste rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez podatnika w taki właśnie sposób.

Czy z pracy na umowę-zlecenie mogę rozliczyć się na PIT37 - Częste pytania o PITy 2014

Podatnicy często mają wątpliwości, czy każdy rodzaj zarobkowania rodzi konieczność rozliczania z fiskusem? Wiele osób zastanawia się także , czy forma posiadanej umowy z pracodawcą /zleceniodawcą ma realny wpływ na rodzaj formularza podatkowego?

Tutaj z pomocą przychodzi jak zwykle niezawodny PITy 2013 Program, który informuje, iż rodzaj posiadanej umowy z płatnikiem (pracodawcą) nie ma wielkiego znaczenia. Istotny jest wybór opodatkowania. Domyślnym rodzajem opodatkowania zawsze będą zasady ogólne. Jeśli podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą a dodatkowo jest zatrudniony u innego przedsiębiorcy, to ma możliwość wyboru opodatkowania - w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych.

Dochody z kontraktów menadżerskich - PIT-37 a PITy 2014 Program

Jedną z form zatrudnienia jest zatrudnienie w oparciu o kontrakty menadżerskie. Dochody z kontraktów menadżerskich dostarczają niejednemu z podatników wiele problemów i kłopotów. Jak sobie z nimi poradzić?

Z pozoru wydawać by się mogło, że rozliczenie dochodów osiągniętych w ramach kontraktu menadżerskiego jest sprawą dość prostą. Niemniej jednak w praktyce, sprawa jest bardziej skomplikowana. Wszystko za sprawą interpretacji podatkowych. Zanim jednak zastanowimy się, na jakim druku podatkowym pity 2014 mamy rozliczyć tego rodzaju dochodów, warto zastanowić się nad tym, czym jest kontrakt menadżerski i jakiego rodzaju usługi obejmuje.

Czym jest kontrakt menadżerski?

Dochody z kontraktów menadżerskich to dochody osiągane w ramach tak zwanej umowy o zarządzanie. Umowa tego typu jest umową cywilnoprawną nienazwaną. W jej ramach przekazywane jest danej osobie, czy też podmiotowi gospodarczemu zarządzanie firmą. Celem współpracy w ramach tej umowy jest oczywiście wypracowanie zysków dla firmy, dla której dana jednostka jest zatrudniona. Co prawda rozliczenie roczne 2014 z dochodów dokonywane jest jako rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej osobiście, nie mniej jednak najczęściej menadżerowie prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czy dochody z dwóch etatów mogę rozliczyć na jednym druku PIT37 - PITy 2014 Program do pobrania z kompletem druków

Pozyskiwanie dochodów za pośrednictwem płatnika w danym roku podatkowym, zobowiązuje podatnika do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z zastosowaniem deklaracji PIT-37. Rozliczenie PIT 2014 sporządzane jest w takiej sytuacji na podstawie przesłanej przez płatnika podatku dochodowego informacji podatkowej PIT-11. PITy 2014 Program pomoże w prawidłowym sporządzeniu deklaracji podatkowej każdego pracownika pracującego na etacie.