Pobierz druk PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – tradycyjny druk do pobrania w formacie PDF. Przeznaczony do wydrukowania, własnoręcznego podpisania i dostarczenia fiskusowi w formie papierowej.

Pobierz

Pobierz aktywny formularz PIT-37 w formacie PDF

PIT-37 – aktywny formularz do pobrania w formacie PDF. Do wypełnienia na komputerze i wysłania do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (bez ręcznego podpisu).

Pobierz

PIT-37 - formularz i druk rocznej deklaracji podatkowej

Czy każdy podatnik rozlicza się z fiskusem na druku PIT-37?

PIT-37 jest drukiem, który wypełnia podatnik, a następnie składa do właściwego Urzędu Skarbowego, w ramach corocznej deklaracji podatkowej.

PIT-37 – mimo że najbardziej znany ze wszystkich formularzy PITy 2012 – nie jest jednakże przeznaczony dla wszystkich podatników. Jeżeli w roku podatkowym 2012 osiągałeś dochody z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, oznacza to, że rozliczasz się za pośrednictwem płatnika. W takiej sytuacji – obowiązuje Cię właśnie formularz PIT-37. Wypełnisz go, posiłkując się informacjami, które otrzymasz najpierw od pracodawcy w postaci formularza PIT-11.

Aby dane z formularza PIT-11 prawidłowo wprowadzić do druku PIT-37, możesz zainstalować na swoim komputerze bezpłatną aplikację pod tytułem program PITy 2012. Aplikacja ta jest wyposażona w kompletny zbiór wszystkich formularzy podatkowych, jakimi są PITy 2012. Możesz wybrać spośród nich formularz PIT-37 i – bazując na informacjach zawartych w Twoim PIT-11 – przystąpisz wówczas do samodzielnego wypełniania rocznego zobowiązania podatkowego na druku PIT-37.

 

Czym charakteryzuje się PIT-37?

Formularz PIT-37 jest powszechną deklaracją podatkową, ponieważ uwzględnia się w nim przychody uzyskiwanye oraz rozliczane za pośrednictwem płatnika, a większość podatników w naszym kraju zarobkuje właśnie w ten sposób.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zatem dla tych wszystkich podatników, za których zaliczki na podatek oblicza, a także pobiera – płatnik. PIT-37 obowiązuje Cię również i w takim przypadku, kiedy korzystasz z ulg i odliczeń.

Przy użyciu formularza PIT-37 może rozliczyć się również ten podatnik, który jest osobą samotnie wychowującą dziecko. PIT-37 dopuszcza również łączne rozliczenie małżonków. Ważne, żeby podatnik oraz jego małżonek – pozostali uprawnieni do korzystania z druku PIT-37 i rozliczania się z Urzędem Skarbowym za jego pomocą.

Kto jest uprawniony do rozliczania się na formularzu PIT-37?

Do rozliczania się z fiskusem na formularzu PIT-37 uprawnieni są ci podatnicy, którzy osiągają dochody rozliczane tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatników. Jeżeli podatnik spełnia ten warunek, a źródło jego dochodów osiąganych w roku podatkowym 2012 sytuowało się na terenie Polski, to sięga on w swoim rozliczeniu rocznym 2012 po formularz PIT-37. Osiągnięte przez podatnika dochody rozliczane na PIT-37 muszą jednocześnie podlegać pod opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Mogą to być dochody osiągane na przykład z tytułu:

 • stosunku pracy (w tym również spółdzielczego stosunku pracy) i stosunku służbowego;
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy albo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak samodzielnie sporządzić deklarację roczną na PIT-37?

Również te osoby, które nie czują się mocne w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych dla Urzędu Skarbowego – są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze sporządzeniem deklaracji na druku PIT-37. Jeżeli pobiorą i zainstalują na swoim komputerze darmowy Program PITy 2012, to bez problemu wywiążą się one z rozliczenia podatkowego 2012 na druku PIT 37 – w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ordynacji podatkowej.

Komplet wszystkich formularzy podatkowych PITy 2012, w tym z formularzem PIT 37 na czele, został ujęty w Programie PITy 2012 w dwóch postaciach (dwóch grupach):

 • Formularze nieaktywne – będące klasycznymi formularzami, które nadają się do wydrukowania i do doręczenia do Urzędu Skarbowego w papierowej formie. Ta opcja przeznaczona jest dla podatników, którzy preferują tradycyjne formy rozliczania się z fiskusem.
 • Formularze aktywne (PDF) – które umożliwiają przesłanie do fiskusa swojego rocznego PIT-37 za pośrednictwem Internetu. W ten sposób wypełnionego formularza PIT-37 nie trzeba już drukować, podpisywać i składać w urzędzie osobiście (czy wysyłać tradycyjną pocztą) – ponieważ można skorzystać tu z opcji deklaracji podatkowej przez Internet. A zatem w tym przypadku formularz PIT37 można przesłać fiskusowi nowoczesną i poręczną drogą elektroniczną.
 • PIT 37
 • PIT 37 druk
 • PIT 37 formularz
 • co to jest pit-37
 • dla kogo pit-37
 • rozliczenie pit 2012 a pit-37
 • program pity 2012 z pit-37 do pobrania
 • gdzie znaleźć formularz pit 37 do ściągnięcia
 • jak wypełnić pit 37 wzory pity 2012
 • bezpłatny program pity 2012 z drukiem pit 37 do pobrania

Formularz PIT-37 - najczęstszy druk podatkowy

W Polsce spora grupa podatników pozyskuje dochody za pośrednictwem płatników - pracodawców, czy świadczeniodawców. Dlatego też druk podatkowy PIT-37 w ich przypadku jest właściwym formularzem na zestawienia pity. Generalnie, formularz PIT-37 przeznaczony jest dla wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%, a ponadto dochody te były pozyskiwane za pośrednictwem płatnika.

Mój mąż rozlicza się z PIT37, ja prowadzę swoją działalność - czy można rozliczyć się łącznie z PIT36, informuje PITy 2014 Program

Sytuacja, w której jedno z małżonków jest zatrudnione na etacie, podczas gdy drugie prowadzi własną działalność, jest częsta. Wspólne rozliczanie się małżonków, to okazja do zaoszczędzenia nie tylko pieniędzy, ale i czasu. Warto zatem wiedzieć, czy w opisywanych okolicznościach małżeństwu przysługuje prawo do rozliczania się z fiskusem wspólnie.

Okazuje się, że w podanej sytuacji wspólne wypełnienie PIT 2014 będzie możliwe. Formularz PIT-36 przeznaczony jest bowiem zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i łącznie z małżonkiem.

Korzyści dla podatnika wynikające z rozliczenia na druku PIT 37 - PITy 2014 Program z kompletem druków

Rozliczając się na zasadach ogólnych, zachowujemy prawo do wszelkich ulg podatkowych, z czego nie mogą na przykład cieszyć się tak zwani „liniowcy”. Wielu podatników, a także i ekspertów z tematyki podatkowej i skarbowej, pozostaje zdania, iż PITy 2014 program ułatwia sprawę. Aplikacja w prosty i jasny sposób przeprowadza nas przez skomplikowane na pozór tabele zeznania podatkowego.

Czy dochody z dwóch etatów mogę rozliczyć na jednym druku PIT37 - PITy 2014 Program do pobrania z kompletem druków

Pozyskiwanie dochodów za pośrednictwem płatnika w danym roku podatkowym, zobowiązuje podatnika do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z zastosowaniem deklaracji PIT-37. Rozliczenie PIT 2014 sporządzane jest w takiej sytuacji na podstawie przesłanej przez płatnika podatku dochodowego informacji podatkowej PIT-11. PITy 2014 Program pomoże w prawidłowym sporządzeniu deklaracji podatkowej każdego pracownika pracującego na etacie.

Dochody z kontraktów menadżerskich - PIT-37 a PITy 2014 Program

Jedną z form zatrudnienia jest zatrudnienie w oparciu o kontrakty menadżerskie. Dochody z kontraktów menadżerskich dostarczają niejednemu z podatników wiele problemów i kłopotów. Jak sobie z nimi poradzić?

Z pozoru wydawać by się mogło, że rozliczenie dochodów osiągniętych w ramach kontraktu menadżerskiego jest sprawą dość prostą. Niemniej jednak w praktyce, sprawa jest bardziej skomplikowana. Wszystko za sprawą interpretacji podatkowych. Zanim jednak zastanowimy się, na jakim druku podatkowym pity 2014 mamy rozliczyć tego rodzaju dochodów, warto zastanowić się nad tym, czym jest kontrakt menadżerski i jakiego rodzaju usługi obejmuje.

Czym jest kontrakt menadżerski?

Dochody z kontraktów menadżerskich to dochody osiągane w ramach tak zwanej umowy o zarządzanie. Umowa tego typu jest umową cywilnoprawną nienazwaną. W jej ramach przekazywane jest danej osobie, czy też podmiotowi gospodarczemu zarządzanie firmą. Celem współpracy w ramach tej umowy jest oczywiście wypracowanie zysków dla firmy, dla której dana jednostka jest zatrudniona. Co prawda rozliczenie roczne 2014 z dochodów dokonywane jest jako rozliczenie dochodów z pracy wykonywanej osobiście, nie mniej jednak najczęściej menadżerowie prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czy z pracy na umowę-zlecenie mogę rozliczyć się na PIT37 - Częste pytania o PITy 2014

Podatnicy często mają wątpliwości, czy każdy rodzaj zarobkowania rodzi konieczność rozliczania z fiskusem? Wiele osób zastanawia się także , czy forma posiadanej umowy z pracodawcą /zleceniodawcą ma realny wpływ na rodzaj formularza podatkowego?

Tutaj z pomocą przychodzi jak zwykle niezawodny PITy 2013 Program, który informuje, iż rodzaj posiadanej umowy z płatnikiem (pracodawcą) nie ma wielkiego znaczenia. Istotny jest wybór opodatkowania. Domyślnym rodzajem opodatkowania zawsze będą zasady ogólne. Jeśli podatnik prowadzi swoją działalność gospodarczą a dodatkowo jest zatrudniony u innego przedsiębiorcy, to ma możliwość wyboru opodatkowania - w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych.

Czy PIT-36L pozbawia mnie prawa do ulgi remontowej w PIT-37 - w ramach rozliczeń PITy 2014 składam dwa zeznania podatkowe

Ulga remontowa już pewien czas temu została wykreślona z katalogu ulg i odliczeń, z jakich mogą korzystać polscy podatnicy, składając swoje zeznanie pit 2013. Niemniej ulgi budowlane, które obowiązywały w latach ubiegłych, również można uwzględnić niekiedy w ramach rozliczenia PITy 2013. Dzieje się tak dlatego, że wielu podatników nabyło prawo do ulgi budowlanej w latach ubiegłych i może ją w dalszym ciągu odliczać. Pomocny w tym okaże się niewątpliwie PITy 2013 program, który wskaże, kto może skorzystać z ulgi remontowej, a kiedy będzie to niemożliwe.

Podstawowe zasady zastosowania ulgi budowlanej

Zeznanie pit 2014 polskiego podatnika będzie mogło uwzględniać ulgę budowlaną nabytą w latach ubiegłych, z takich tytułów jak:

 • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (stąd nazwa ulgi remontowej),
 • Spłata odsetek od kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej,
 • Spłata kredytu z odsetkami z lat 1992-1993 przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Czy PIT 2014 emeryta ma prawo być sporządzony na druku PIT37

Emeryci uzyskujący świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uzyskują w kolejnym roku podatkowym informację podatkową na druku PIT-40A, która stanowi podstawę ich rozliczenia. Zeznania podatkowe PITy 2013 emerytów mogą być składane przez nich samodzielnie, choć deklaracja PIT-40A złożona przez ZUS do Urzędu Skarbowego, jest wystarczająca. Emeryt nie może jednak za jej pośrednictwem rozliczyć innych dochodów osiągniętych w roku podatkowym, ani skorzystać z ulg czy preferencji podatkowych. Program pity 2013 wskazuje, że samodzielne rozliczenie podatkowe emeryta może być dokonywane na druku PIT-36 lub PIT-37.

Należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - podatek na PIT37 z Programem PITy 2012

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zapewnia wypłatę wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą dla pracowników, jeśli zaistnieje niewypłacalność po stronie pracodawcy. Fundusz zasilany jest ze składek opłacanych przez pracodawców w Polsce. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też PITy 2012 osób uzyskujących należności z funduszu muszą je uwzględniać. Program Pity 2012 pomoże w prawidłowym ich rozliczeniu.

PIT-37 - szczegółowe informacje dla rozliczających się za rok 2012 - dla kogo ten druk jest przeznaczony?

Formularz Pit 2012 powinien być ściśle dobrany do typu dochodów osiąganych przez podatnika i rodzaju ich opodatkowania. Jeśli podatnik osiągał w poprzednim roku podatkowym przychody za pośrednictwem płatników, którzy byli zobowiązani do odprowadzenia od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas właściwą deklaracją będzie PIT-37. Rozliczenie Pit 2012 na druku PIT-37 złoży na pewno pracownik etatowy, zleceniobiorca i każdy inny pracownik, który uzyskiwał wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, a ten był zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku. PITy 2012 Program umożliwi proste rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez podatnika w taki właśnie sposób.

Dochody aresztowanych - rozliczanie z fiskusem na druku PIT37? Pomoc w Programie PITy 2012

Osoby skazane, przebywające w zakładach karnych i tymczasowo aresztowane, mogą uzyskiwać podczas odbywania kary w odosobnieniu, przychody z wykonywanej pracy. Powinny one znaleźć odzwierciedlenie w ich deklaracji podatkowej. PIT 2012 aresztowanych powinien zostać sporządzony w oparciu o PIT-11, w którym wykazywane są należności za pracę tymczasowo aresztowanych. Jako że podatnik będący aresztowanym uzyskuje w takim przypadku dochody za pośrednictwem płatnika, zobowiązany jest on do rozliczenia się na deklaracji PIT-37. PITy 2012 Program pomoże w prawidłowym sporządzeniu zeznania rocznego dla tymczasowo aresztowanych.

Czy pracując dorywczo mogę rozliczyć się na PIT37? PITy 2012 Program z PIT37 do pobrania

Rozliczenie PIT 2012 powinno obejmować wszystkie dochody uzyskiwane przez podatnika w roku podatkowym, ze źródeł opodatkowanych w Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzi to problem, jak opodatkować i rozliczyć dochody z pracy dorywczej. Dochody z pracy dorywczej są bowiem klasyfikowane w obrębie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście, a więc z tytułu wykonywania usług na podstawie:

 • Umów o dzieło,
 • Umów zlecenia,
 • Stypendiów sportowych itp.

Jaki wybrać formularz PIT 2012?

Można rozliczyć się razem na PIT37, gdy małżonek podatnika nie ma uprawnień do tego formularza?

Artykuł 45 ustawy mówi, że podatnicy składają w urzędzie skarbowym zeznanie zgodne z ustalonym wzorem. Warto zapoznać się z broszurą opisującą sposób wypełniania deklaracji podatkowej na formularzu PIT-37. Czytamy w niej m. in., że ta forma zeznania podatkowego przewidziana jest dla osób, które uzyskały przychody za pośrednictwem płatnika. Zatem jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, nie mogą rozliczyć się wspólnie na PIT37. Jednak składając Pity 2012 muszą pamiętać, że w tym przypadku mogą rozliczyć się wspólnie na przeznaczonym dla przedsiębiorców PIT-36.

Rozliczanie renty socjalnej na druku Pit37 z Programem Pity 2012

Dlatego składając zeznanie podatkowe za rok 2012, osoby otrzymujące rentę socjalną powinny wybrać formularz PIT-37. Ale zrobią to tylko wtedy, gdy oprócz renty osiągnęły też inne dochody lub na przykład chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. PIT-37 to najpopularniejszy druk zeznania podatkowego, obecny również w Programie Pity 2012. Informacje niezbędne do wypełnienia formularza dostarczy podatnikowi ZUS. W przypadku renty socjalnej jest on płatnikiem potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne 2012 za pośrednictwem płatnika powinno być dokonane właśnie na formularzu PIT-37.

Wynagrodzenie z tytułu pracy nakładczej - podatek z Programem PITy 2012

Deklarację roczną złożymy zatem bez problemu, korzystając z aplikacji Program PITy 2012. Aby nasze rozliczenie PIT 2012 przebiegało sprawnie, pracodawca do końca lutego 2014 roku powinien nam dostarczyć PIT-11. Na jego podstawie podamy w naszej deklaracji kwotę uzyskanego przychodu. Powinniśmy sprawdzić, czy nakładca nie wliczył do naszego przychodu wartości dostarczonych nam surowców i materiałów pomocniczych. Jeśli na przykład kleimy w domu torebki, nie jest naszym przychodem wartość papieru lub kleju. Nakładca, czyli nasz pracodawca, nie może nas również obciążyć:

 • kosztami transportu
 • energii zużytej przy wykonywaniu pracy
 • konserwacji maszyn i urządzeń

Jeśli zwraca nam za to pieniądze, nie są one naszym przychodem i nie będziemy ich wpisywać w formularze PITy 2012. Warto zatem porównać zarobioną przez nas kwotę z kwotą wyszczególnioną przez nakładcę w PIT-11.

Świadczenia wypłacane przez Fundusz Pracy - PIT37 z Programem Pity 2012

Stosunek pracy powoduje, że co miesiąc pracodawca odprowadza w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To na nim też ciąży wyliczenie prawidłowej wysokości owych zaliczek. Rozliczenie roczne 2012 pracowników jest sporządzane na podstawie przesłanego uprzednio przez pracodawcę PIT-11. Formularz ten jest informacją podatkową, dotyczącą wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów w danym roku podatkowym. W formularzu tym wskazane są wysokości odprowadzonych podatków należnych i inne istotne informacje podatkowe. PIT-11 będzie stanowił podstawę wypełnienia formularza PIT-37. Można tego dokonać wykorzystując w praktyce Program Pity 2012. Jest to darmowy program komputerowy, dostępny w sieci internetowej.

Rozliczenie roczne z Programem Pity 2012 - PIT37 podatnika, który nie poniósł straty

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla wszystkich podatników, którzy uzyskiwali i rozliczali swoje przychody w roku podatkowym 2012 za pośrednictwem płatnika. Rozliczenie roczne 2012 na takim druku jest składane najczęściej przez pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych, które zobowiązują pracodawcę do pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT37 można bez problemów wypełnić w programie komputerowym. Program PITy 2012 jest dostępny za darmo dla każdego użytkownika.

Program Pity 2012 do pobrania - PIT-37 a zarobki z umowy o dzieło

Zarobki uzyskiwane przez podatnika w ramach umowy o dzieło uzasadniają zastosowanie w ramach rozliczenia rocznego deklaracji PIT-37. Pity 2012 przy użyciu takiego formularza dotyczą przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników, w tym przypadku płatnikiem będzie zlecający wykonanie dzieła. To on oblicza i pobiera podatek od każdej zawartej umowy o dzieło. Podatnicy w takim przypadku uzyskują od płatnika informację o dochodach z danego roku podatkowego i opłaconych zaliczkach podatkowych na druku PIT11. Informacja ta jest podstawą do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT37, którą można wypełnić w programie komputerowym. Program Pity 2012 będzie przy tym dla podatnika nieocenioną pomocą.

PITy 2012 Program a PIT37 w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają możliwość preferencyjnego rozliczenia podatkowego na druku PIT 2012. Muszą jednak spełnić przy tym założenia ustawowe. Takie rozliczenie PIT 2012 niesie za sobą korzyści finansowe dla podatnika. Podatek należny fiskusowi wyliczony z deklaracji złożonej jako osoba samotnie wychowująca dziecko będzie zwykle niższy, niż w przypadku rozliczenia PIT 2012 w normalnym trybie. PITy 2012 Program umożliwi rozliczenie podatkowe z zastosowaniem takiej preferencji.

Na podstawie jakich dokumentów wypełniam PIT37? PITy 2012 Program z wykazem formularzy podatkowych

Rozliczenie roczne 2012 dokonywane jest na druku PIT-37, jeśli przychody podatnika są rozliczane i uzyskiwane za pośrednictwem płatników. Najczęściej druk PIT37 wykorzystują do rozliczenia pracownicy, zleceniobiorcy i osoby, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. PIT2012 na druku PIT37 można szybko i wygodnie wypełnić w PITy 2012 Programie. Pozwoli on na bezbłędne rozliczenie podatkowe podatnika.

Czy PIT-37 składają tylko osoby rozliczane za pośrednictwem płatnika? Odpowiedzi w PITy 2012 Programie do pobrania

Nie ulega wątpliwości, iż PIT-37 jest najpowszechniejszym formularzem podatkowym. Na jego kartach swoje rozliczenie pit 2012 składają ci podatnicy, którzy czerpią dochody z umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło. Są to najczęstsze sposoby na zarabianie pieniędzy, tak więc nie można się dziwić, iż lwia część podatników nie może pominąć wspomnianego druku. Jakkolwiek w zależności od konkretnych kontekstów podatkowych, do tego właśnie druku – możemy dodawać różnego rodzaju załączniki, o ile zachodzi takowa potrzeba i uzasadnienia prawne.

PIT-37 po terminie - konsekwencje spóźnienia a terminowe deklaracje z PITy 2012 Programem do pobrania

W przypadku rozliczeń z urzędami państwowymi, obowiązują nas ustalone odgórnie w odrębnych przepisach i ustawach terminy na składanie różnego rodzaju zeznań, wyjaśnień, czy informacji.

Podobnie rzecz się ma w przypadku druków podatkowych PITy 2012. Na coroczne rozliczenie z fiskusem mamy bowiem czas do 30 kwietnia danego roku. Podany termin jest   nieprzekraczalny, co oznacza dla nas tyle, że w przypadku złożenia naszego druku rozliczenie Pit 2012 po tym terminie, urząd skarbowy ma prawo nałożyć na nas karę. W zależności od naszego opóźnienia, nałożona na nas może być kara grzywny, bądź konieczność złożenia wyjaśnień, lecz w każdym z tych przypadków – ważnym jest wykazanie tak zwanego czynnego żalu i natychmiastowe złożenie zaległych druków PITy 2012. Wówczas mamy szansę na łagodniejszy wymiar kary.